پکیج لاغری:

الف- سوابق دانشگاهی:

۱- کارشناس تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز؛ ۱۳۸۴-۱۳۸۰

۲- کارشناس ارشد تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ ۱۳۸۷- ۱۳۹۰عنوان پایان نامه: بررسی اثر مکمل غذایی ملاتونین بر الگوی خواب، علایم بیش فعالی و کم توجهی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کم توجهی(ADHD)  دریافت کننده ریتالین. اساتید راهنما: دکتر سید علی کشاورز(متخصص تغذیه)، دکتر محمدرضا محمدی(فوق تخصص روانپزشکی)، اساتید مشاور: دکتر شاهین آخوندزاده(نروسایکو فارماکولوژیست)، دکتر محمدرضا اشراقیان(متخصص آمار)، دکتر محمدجواد حسینزاده(متخصص تغذیه)

۳- دکترای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران  (۱۳۹۰ تا کنون) عنوان پایان نامه: بررسی اثرات مکمل های غذایی ملاتونین، زعفران و امگا-۳ در زنان دچار اختلال چاقی و افسردگی و مقایسه با پلاسبو. اساتید راهنما: دکتر سید علی کشاورز(متخصص تغذیه)، دکتر شاهین آخوندزاده(نروسایکو فارماکولوژیست)، اساتید مشاور: دکتر محمدرضامحمدی(فوق تخصص روانپزشکی)،دکترسعید حسینی(متخصص تغذیه)،دکترمحمدرضا اشراقیان(متخصص آمار)