توصیه های غذایی آسیت :

     ۱-تنها در هنگام تشنگی آب بنوشید، از مصرف غذاهای پرنمک پرهیز کنید تا کمتر تشنه شوید.

۲-سعی کنید که از نوشیدن به صورت عادت یا در معاشرتها، پرهیز کنید.

۳-میوه های یخی را در بین وعده ها استفاده کنید.

۴-دهان را تمیز نگه دارید. 

۵-آدامس بجوید، آب نبات سفت بمکید، از نعناع برای تحریک ترشح بزاق استفاده کنید.

۶- یخ بمکید، برای کاهش تشنگی موثرتر است چون مدت بیشتری در دهان می ماند.

۷- مصرف مایعات را به همراه غذا محدود کنید.

۸-در صورت مقتضی، داروها را با مایعات غذا یا غذاهای نرم مانند سس سیب، مصرف کنید.

۹-داروها را تا جایی ممکن در یک زمان مصرف کنید تا مقدار مایعات مورد نیاز را کاهش دهید.

۱۰- آب لیمو را به قطعات یخ اضافه کنید و بمکید. مقادیر اندک مایعات را در هر بار، مصرف کنید.

۱۱-در صورت مجاز بودن از غذاهای پرچرب استفاده کنید تا مقدار مایعات مصرفی به همراه غذا کاهش یابد.(سس و

مارگارین به مرطوب شدن غذاها کمک می کنند و بلع آنها را آسانتر می نمایند)